หนังสือ

จำนวน 2,170 เล่ม
1
ปีที่พิมพ์: 2562
หมวดหมู่: นิตยสาร
สถานที่จัดเก็บ: S023
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4969001 ว่าง

จองหนังสือ
2
ปีที่พิมพ์: 2561
หมวดหมู่: นิตยสาร
สถานที่จัดเก็บ: S023
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4968001 ว่าง

จองหนังสือ
3
ปีที่พิมพ์: 2561
หมวดหมู่: นิตยสาร
สถานที่จัดเก็บ: S023
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4967001 ว่าง

จองหนังสือ
4
ปีที่พิมพ์: 2561
หมวดหมู่: นิตยสาร
สถานที่จัดเก็บ: S023
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4966001 ว่าง

จองหนังสือ
5
ผู้แต่ง: Kasetsart Universty
ปีที่พิมพ์: 2561
หมวดหมู่: นิตยสาร
สถานที่จัดเก็บ: S023
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4965001 ว่าง

จองหนังสือ
6
ปีที่พิมพ์: 2562
หมวดหมู่: นิตยสาร
สถานที่จัดเก็บ: S023
จำนวน: 4 เล่ม
- หนังสือรหัส 4964001 ว่าง
- หนังสือรหัส 4964002 ว่าง
- หนังสือรหัส 4964003 ว่าง
- หนังสือรหัส 4964004 ว่าง

จองหนังสือ
7
ปีที่พิมพ์: 2560
หมวดหมู่: นิตยสาร
สถานที่จัดเก็บ: S023
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4963001 ว่าง

จองหนังสือ
8
ผู้แต่ง: Kasetsart University
ปีที่พิมพ์: 2561
หมวดหมู่: นิตยสาร
สถานที่จัดเก็บ: S023
จำนวน: 5 เล่ม
- หนังสือรหัส 4962001 ว่าง
- หนังสือรหัส 4962002 ว่าง
- หนังสือรหัส 4962003 ว่าง
- หนังสือรหัส 4962004 ว่าง
- หนังสือรหัส 4962005 ว่าง

จองหนังสือ
9
ปีที่พิมพ์: 2562
หมวดหมู่: นิตยสาร
สถานที่จัดเก็บ: S023
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4961001 ว่าง

จองหนังสือ
10
ปีที่พิมพ์: 2561
หมวดหมู่: นิตยสาร
สถานที่จัดเก็บ: S23
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4960001 ว่าง

จองหนังสือ
11
ปีที่พิมพ์: 2561
หมวดหมู่: นิตยสาร
สถานที่จัดเก็บ: S023
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4959001 ว่าง

จองหนังสือ
12
ปีที่พิมพ์: 2561
หมวดหมู่: นิตยสาร
สถานที่จัดเก็บ: S023
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4958001 ว่าง

จองหนังสือ
13
ปีที่พิมพ์: 2561
หมวดหมู่: ศาสนา 
สถานที่จัดเก็บ: S023
จำนวน: 2 เล่ม
- หนังสือรหัส 4957001 ว่าง
- หนังสือรหัส 4957002 ว่าง

จองหนังสือ
14
ผู้แต่ง: รวี ลงกานี
ปีที่พิมพ์: 2561
สถานที่จัดเก็บ: S023
จำนวน: 2 เล่ม
- หนังสือรหัส 4956001 ว่าง
- หนังสือรหัส 4956002 ว่าง

จองหนังสือ
15
ปีที่พิมพ์: 2561
หมวดหมู่: นิตยสาร
สถานที่จัดเก็บ: S023
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4955001 ถูกยืม (คืน 3 ก.ย. 2562)

จองหนังสือ