หนังสือ

จำนวน 2,221 เล่ม
2116
ปีที่พิมพ์: 2548
หมวดหมู่: Technology Engineering
สถานที่จัดเก็บ: S018
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 302001 ว่าง

จองหนังสือ
2117
ปีที่พิมพ์: 2547
หมวดหมู่: Programming
สถานที่จัดเก็บ: S018
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 300001 ว่าง

จองหนังสือ
2118
ปีที่พิมพ์: 2552
สถานที่จัดเก็บ: s035
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 289001 ว่าง

ยืมได้ที่ห้องสมุดเท่านั้น
2119
ปีที่พิมพ์: 2551
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S089
จำนวน: 2 เล่ม
- หนังสือรหัส 288001 ว่าง
- หนังสือรหัส 288002 ว่าง

จองหนังสือ
2120
ปีที่พิมพ์: 2554
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S089
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 287001 ว่าง

จองหนังสือ
2121
ปีที่พิมพ์: 2552
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S089
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 286001 ว่าง

จองหนังสือ
2122
ผู้แต่ง: Mark Barnes
ปีที่พิมพ์: 2552
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S089
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 285001 ว่าง

จองหนังสือ
2123
ปีที่พิมพ์: 2551
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S089
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 284001 ว่าง

จองหนังสือ
2124
ปีที่พิมพ์: 2554
สถานที่จัดเก็บ: S017
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 282001 ว่าง

จองหนังสือ
2125
ปีที่พิมพ์: 2552
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S089
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 281002 ว่าง

จองหนังสือ
2126
ผู้แต่ง: BARRY SILVERSTEIN
ปีที่พิมพ์: 2551
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S091
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 2790001 ว่าง

จองหนังสือ
2127
ปีที่พิมพ์: 2554
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S091
จำนวน: 2 เล่ม
- หนังสือรหัส 278001 ว่าง
- หนังสือรหัส 278002 ว่าง

จองหนังสือ
2128
ผู้แต่ง: สุธี พนาวร
ปีที่พิมพ์: 2552
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S089
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 276002 ว่าง

จองหนังสือ
2129
ปีที่พิมพ์: 2545
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S090
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 275001 ว่าง

จองหนังสือ
2130
ปีที่พิมพ์: 2551
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S089
จำนวน: 2 เล่ม
- หนังสือรหัส 273001 ว่าง
- หนังสือรหัส 273002 ว่าง

จองหนังสือ