หนังสือ

จำนวน 2,192 เล่ม
2146
ปีที่พิมพ์: 2553
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S089
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 209001 ว่าง

จองหนังสือ
2147
ผู้แต่ง: John Hoover
ปีที่พิมพ์: 2551
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S006
จำนวน: 3 เล่ม
- หนังสือรหัส 208001 ว่าง
- หนังสือรหัส 208002 ว่าง
- หนังสือรหัส 208003 ว่าง

จองหนังสือ
2148
ผู้แต่ง: John Hoover
ปีที่พิมพ์: 2551
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S017
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 207001 ว่าง

จองหนังสือ
2149
ปีที่พิมพ์: 2551
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S017
จำนวน: 2 เล่ม
- หนังสือรหัส 204001 ว่าง
- หนังสือรหัส 204002 ว่าง

จองหนังสือ
2150
ผู้แต่ง: Jeffrey K.Liker, Michael Hoseus
ปีที่พิมพ์: 2551
สถานที่จัดเก็บ: S116
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 203002 ว่าง

จองหนังสือ
2151
ผู้แต่ง: Jarmo R.Lehtinen
ปีที่พิมพ์: 2550
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S089
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 202001 ว่าง

จองหนังสือ
2152
ผู้แต่ง: Patrick Forsyth
ปีที่พิมพ์: 2550
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S089
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 201001 ว่าง

จองหนังสือ
2153
ปีที่พิมพ์: 2548
สถานที่จัดเก็บ: s035
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 200001 ว่าง

ยืมได้ที่ห้องสมุดเท่านั้น
2154
ผู้แต่ง: Henry Chesbrough
ปีที่พิมพ์: 2551
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S089
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 199001 ว่าง

จองหนังสือ
2155
ผู้แต่ง: Allen Elkin
ปีที่พิมพ์: 2555
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S089
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 1001 ว่าง

จองหนังสือ
2156
ผู้แต่ง: Peter Skarzynski&Rowan Gibson
ปีที่พิมพ์: 2555
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S089
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 17001 ว่าง

จองหนังสือ
2157
ผู้แต่ง: Mary Munter
ปีที่พิมพ์: 2555
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S089
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 18001 ว่าง

จองหนังสือ
2158
ปีที่พิมพ์: 2555
สถานที่จัดเก็บ: S045
จำนวน: 2 เล่ม
- หนังสือรหัส 19001 ว่าง
- หนังสือรหัส 19002 ว่าง

จองหนังสือ
2159
ปีที่พิมพ์: 2555
หมวดหมู่: ภาษา 
สถานที่จัดเก็บ: S047
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 20001 ว่าง

จองหนังสือ
2160
ปีที่พิมพ์: 2555
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S089
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 22001 ว่าง

จองหนังสือ