หนังสือ

จำนวน 2,189 เล่ม
2161
ปีที่พิมพ์: 2555
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S017
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 33001 ว่าง

จองหนังสือ
2162
ปีที่พิมพ์: 2555
หมวดหมู่: Technology Engineering
สถานที่จัดเก็บ: S020
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 35001 ว่าง

จองหนังสือ
2163
ปีที่พิมพ์: 2555
สถานที่จัดเก็บ: S020
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 40001 ว่าง

จองหนังสือ
2164
ปีที่พิมพ์: 2555
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S017
จำนวน: 2 เล่ม
- หนังสือรหัส 43001 ว่าง
- หนังสือรหัส 43002 ว่าง

จองหนังสือ
2165
ปีที่พิมพ์: 2555
สถานที่จัดเก็บ: S018
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 57001 ว่าง

จองหนังสือ
2166
ปีที่พิมพ์: 2555
สถานที่จัดเก็บ: S018
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 58001 ว่าง

จองหนังสือ
2167
ปีที่พิมพ์: 2555
สถานที่จัดเก็บ: S018
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 59001 ว่าง

จองหนังสือ
2168
ผู้แต่ง: -
ปีที่พิมพ์: 2555
หมวดหมู่: Programming
สถานที่จัดเก็บ: S027
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 62001 ว่าง

จองหนังสือ
2169
ผู้แต่ง: GARRY KRANZ
ปีที่พิมพ์: 2555
สถานที่จัดเก็บ: S039
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 692 ว่าง

จองหนังสือ
2170
ปีที่พิมพ์: 2555
สถานที่จัดเก็บ: S020
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 70001 ว่าง

จองหนังสือ
2171
ปีที่พิมพ์: 2555
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S047
จำนวน: 4 เล่ม
- หนังสือรหัส 72001 ว่าง
- หนังสือรหัส 72002 ว่าง
- หนังสือรหัส 72003 ว่าง
- หนังสือรหัส 72004 ว่าง

จองหนังสือ
2172
ปีที่พิมพ์: 2555
หมวดหมู่: Programming
สถานที่จัดเก็บ: S020
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 73001 ว่าง

จองหนังสือ
2173
ผู้แต่ง: David Hodgson
ปีที่พิมพ์: 2555
สถานที่จัดเก็บ: S090
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 75001 ว่าง

จองหนังสือ
2174
ปีที่พิมพ์: 2555
หมวดหมู่: Programming
สถานที่จัดเก็บ: S018
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 80001 ว่าง

จองหนังสือ
2175
ปีที่พิมพ์: 2555
หมวดหมู่: Programming
สถานที่จัดเก็บ: S097
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 97001 ว่าง

จองหนังสือ