หนังสือ

จำนวน 2,222 เล่ม
2161
ผู้แต่ง: Philip Kotler
ปีที่พิมพ์: 2549
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S091
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 229001 ว่าง

จองหนังสือ
2162
ผู้แต่ง: Jane Smith
ปีที่พิมพ์: 2549
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S116
จำนวน: 3 เล่ม
- หนังสือรหัส 228001 ว่าง
- หนังสือรหัส 228002 ว่าง
- หนังสือรหัส 228003 ว่าง

จองหนังสือ
2163
ปีที่พิมพ์: 2549
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S019
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 226001 ว่าง

จองหนังสือ
2164
ผู้แต่ง: AL RIES, JACK TROUT
ปีที่พิมพ์: 2549
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S089
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 224001 ว่าง

จองหนังสือ
2165
ผู้แต่ง: John Hoover
ปีที่พิมพ์: 2550
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S089
จำนวน: 2 เล่ม
- หนังสือรหัส 225003 ว่าง
- หนังสือรหัส 225004 ว่าง

จองหนังสือ
2166
ปีที่พิมพ์: 2553
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S089
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 222001 ว่าง

จองหนังสือ
2167
ผู้แต่ง: Gary Dessler
ปีที่พิมพ์: 2549
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S090
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 219001 ว่าง

จองหนังสือ
2168
ปีที่พิมพ์: 2553
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S090
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 218001 ว่าง

จองหนังสือ
2169
ปีที่พิมพ์: 2545
สถานที่จัดเก็บ: S097
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 217001 ว่าง

จองหนังสือ
2170
ผู้แต่ง: Gary Dessler
ปีที่พิมพ์: 2552
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S019
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 216001 ว่าง

จองหนังสือ
2171
ปีที่พิมพ์: 2547
สถานที่จัดเก็บ: s035
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 215001 ว่าง

ยืมได้ที่ห้องสมุดเท่านั้น
2172
ผู้แต่ง: STEVE SHIPSIDE
ปีที่พิมพ์: 2552
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S091
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 213001 ว่าง

จองหนังสือ
2173
ผู้แต่ง: C.K. Prahalad, M.s. Krishnan
ปีที่พิมพ์: 2008
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S091
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 212001 ว่าง

จองหนังสือ
2174
ปีที่พิมพ์: 2551
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S089
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 211001 ว่าง

จองหนังสือ
2175
ปีที่พิมพ์: 2552
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S123
จำนวน: 2 เล่ม
- หนังสือรหัส 210001 ว่าง
- หนังสือรหัส 210002 ว่าง

จองหนังสือ