หนังสือ

จำนวน 2,207 เล่ม
2176
ปีที่พิมพ์: 2555
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S091
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 26001 ว่าง

จองหนังสือ
2177
ปีที่พิมพ์: 2555
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S089
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 27001 ว่าง

จองหนังสือ
2178
ผู้แต่ง: Jim Blythe
ปีที่พิมพ์: 2555
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S089
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 28001 ว่าง

จองหนังสือ
2179
ปีที่พิมพ์: 2555
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S017
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 33001 ว่าง

จองหนังสือ
2180
ปีที่พิมพ์: 2555
หมวดหมู่: Technology Engineering
สถานที่จัดเก็บ: S020
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 35001 ว่าง

จองหนังสือ
2181
ปีที่พิมพ์: 2555
สถานที่จัดเก็บ: S020
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 40001 ว่าง

จองหนังสือ
2182
ปีที่พิมพ์: 2555
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S017
จำนวน: 2 เล่ม
- หนังสือรหัส 43001 ว่าง
- หนังสือรหัส 43002 ว่าง

จองหนังสือ
2183
ปีที่พิมพ์: 2555
สถานที่จัดเก็บ: S018
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 57001 ว่าง

จองหนังสือ
2184
ปีที่พิมพ์: 2555
สถานที่จัดเก็บ: S018
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 58001 ว่าง

จองหนังสือ
2185
ปีที่พิมพ์: 2555
สถานที่จัดเก็บ: S018
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 59001 ว่าง

จองหนังสือ
2186
ผู้แต่ง: -
ปีที่พิมพ์: 2555
หมวดหมู่: Programming
สถานที่จัดเก็บ: S027
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 62001 ว่าง

จองหนังสือ
2187
ผู้แต่ง: GARRY KRANZ
ปีที่พิมพ์: 2555
สถานที่จัดเก็บ: S039
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 692 ว่าง

จองหนังสือ
2188
ปีที่พิมพ์: 2555
สถานที่จัดเก็บ: S020
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 70001 ว่าง

จองหนังสือ
2189
ปีที่พิมพ์: 2555
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S047
จำนวน: 4 เล่ม
- หนังสือรหัส 72001 ว่าง
- หนังสือรหัส 72002 ว่าง
- หนังสือรหัส 72003 ว่าง
- หนังสือรหัส 72004 ว่าง

จองหนังสือ
2190
ปีที่พิมพ์: 2555
หมวดหมู่: Programming
สถานที่จัดเก็บ: S020
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 73001 ว่าง

จองหนังสือ