หนังสือ

จำนวน 2,189 เล่ม
2176
ปีที่พิมพ์: 2555
สถานที่จัดเก็บ: s035
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 116001 ว่าง

ยืมได้ที่ห้องสมุดเท่านั้น
2177
ปีที่พิมพ์: 2555
หมวดหมู่: Programming
สถานที่จัดเก็บ: S020
จำนวน: 2 เล่ม
- หนังสือรหัส 001171 ว่าง
- หนังสือรหัส 1172 ว่าง

จองหนังสือ
2178
ปีที่พิมพ์: 2555
หมวดหมู่: Technology Engineering
สถานที่จัดเก็บ: S046
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 124001 ว่าง

จองหนังสือ
2179
ปีที่พิมพ์: 2555
สถานที่จัดเก็บ: S020
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 126002 ว่าง

จองหนังสือ
2180
ปีที่พิมพ์: 2555
หมวดหมู่: Programming
สถานที่จัดเก็บ: S097
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 001381 ว่าง

จองหนังสือ
2181
ผู้แต่ง: Yoshinori Saito
ปีที่พิมพ์: 2555
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S017
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 140001 ว่าง

จองหนังสือ
2182
ผู้แต่ง: Peter F.Drucker
ปีที่พิมพ์: 2555
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S116
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 1502 ว่าง

จองหนังสือ
2183
ผู้แต่ง: JOHN P.KOTTER
ปีที่พิมพ์: 2555
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S089
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 151001 ว่าง

จองหนังสือ
2184
ปีที่พิมพ์: 2555
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S089
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 155001 ถูกยืม (คืน 30 ส.ค. 2562)

จองหนังสือ
2185
ปีที่พิมพ์: 2555
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S090
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 178001 ว่าง

จองหนังสือ
2186
ปีที่พิมพ์: 2555
สถานที่จัดเก็บ: S090
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 179001 ว่าง

จองหนังสือ
2187
ปีที่พิมพ์: 2555
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S089
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 181001 ว่าง

จองหนังสือ
2188
ปีที่พิมพ์: 2555
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S089
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 1820001 ว่าง

จองหนังสือ
2189
ปีที่พิมพ์: 2555
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S091
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 185001 ว่าง

จองหนังสือ