หนังสือ

จำนวน 2,207 เล่ม
2191
ผู้แต่ง: David Hodgson
ปีที่พิมพ์: 2555
สถานที่จัดเก็บ: S090
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 75001 ว่าง

จองหนังสือ
2192
ปีที่พิมพ์: 2555
หมวดหมู่: Programming
สถานที่จัดเก็บ: S018
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 80001 ว่าง

จองหนังสือ
2193
ปีที่พิมพ์: 2555
หมวดหมู่: Programming
สถานที่จัดเก็บ: S097
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 97001 ว่าง

จองหนังสือ
2194
ปีที่พิมพ์: 2555
สถานที่จัดเก็บ: s035
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 116001 ว่าง

ยืมได้ที่ห้องสมุดเท่านั้น
2195
ปีที่พิมพ์: 2555
หมวดหมู่: Programming
สถานที่จัดเก็บ: S020
จำนวน: 2 เล่ม
- หนังสือรหัส 001171 ว่าง
- หนังสือรหัส 1172 ว่าง

จองหนังสือ
2196
ปีที่พิมพ์: 2555
หมวดหมู่: Technology Engineering
สถานที่จัดเก็บ: S046
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 124001 ว่าง

จองหนังสือ
2197
ปีที่พิมพ์: 2555
สถานที่จัดเก็บ: S020
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 126002 ว่าง

จองหนังสือ
2198
ปีที่พิมพ์: 2555
หมวดหมู่: Programming
สถานที่จัดเก็บ: S097
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 001381 ว่าง

จองหนังสือ
2199
ผู้แต่ง: Yoshinori Saito
ปีที่พิมพ์: 2555
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S017
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 140001 ว่าง

จองหนังสือ
2200
ผู้แต่ง: Peter F.Drucker
ปีที่พิมพ์: 2555
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S116
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 1502 ว่าง

จองหนังสือ
2201
ผู้แต่ง: JOHN P.KOTTER
ปีที่พิมพ์: 2555
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S089
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 151001 ว่าง

จองหนังสือ
2202
ปีที่พิมพ์: 2555
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S089
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 155001 ถูกยืม (คืน 30 ส.ค. 2562)

จองหนังสือ
2203
ปีที่พิมพ์: 2555
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S090
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 178001 ว่าง

จองหนังสือ
2204
ปีที่พิมพ์: 2555
สถานที่จัดเก็บ: S090
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 179001 ว่าง

จองหนังสือ
2205
ปีที่พิมพ์: 2555
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S089
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 181001 ว่าง

จองหนังสือ