หนังสือ

จำนวน 2,217 เล่ม
2206
ปีที่พิมพ์: 2555
หมวดหมู่: Technology Engineering
สถานที่จัดเก็บ: S046
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 124001 ว่าง

จองหนังสือ
2207
ปีที่พิมพ์: 2555
สถานที่จัดเก็บ: S020
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 126002 ว่าง

จองหนังสือ
2208
ปีที่พิมพ์: 2555
หมวดหมู่: Programming
สถานที่จัดเก็บ: S097
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 001381 ว่าง

จองหนังสือ
2209
ผู้แต่ง: Yoshinori Saito
ปีที่พิมพ์: 2555
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S017
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 140001 ว่าง

จองหนังสือ
2210
ผู้แต่ง: Peter F.Drucker
ปีที่พิมพ์: 2555
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S116
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 1502 ว่าง

จองหนังสือ
2211
ผู้แต่ง: JOHN P.KOTTER
ปีที่พิมพ์: 2555
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S089
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 151001 ว่าง

จองหนังสือ
2212
ปีที่พิมพ์: 2555
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S089
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 155001 ถูกยืม (คืน 30 ส.ค. 2562)

จองหนังสือ
2213
ปีที่พิมพ์: 2555
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S090
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 178001 ว่าง

จองหนังสือ
2214
ปีที่พิมพ์: 2555
สถานที่จัดเก็บ: S090
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 179001 ว่าง

จองหนังสือ
2215
ปีที่พิมพ์: 2555
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S089
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 181001 ว่าง

จองหนังสือ
2216
ปีที่พิมพ์: 2555
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S089
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 1820001 ว่าง

จองหนังสือ
2217
ปีที่พิมพ์: 2555
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S091
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 185001 ว่าง

จองหนังสือ