หนังสือ

จำนวน 2,189 เล่ม
16
ปีที่พิมพ์: 2561
สถานที่จัดเก็บ: S011
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4974001 ว่าง

จองหนังสือ
17
ปีที่พิมพ์: 2562
สถานที่จัดเก็บ: S011
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4973001 ว่าง

จองหนังสือ
18
ปีที่พิมพ์: 2561
เลขเรียกหนังสือ: -
สถานที่จัดเก็บ: S037
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4971001 ว่าง

จองหนังสือ
19
ปีที่พิมพ์: 2562
หมวดหมู่: นิตยสาร
สถานที่จัดเก็บ: S30
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4970001 ว่าง

จองหนังสือ
20
ปีที่พิมพ์: 2562
หมวดหมู่: นิตยสาร
สถานที่จัดเก็บ: S023
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4969001 ว่าง

จองหนังสือ
21
ปีที่พิมพ์: 2561
หมวดหมู่: นิตยสาร
สถานที่จัดเก็บ: S023
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4968001 ว่าง

จองหนังสือ
22
ปีที่พิมพ์: 2561
หมวดหมู่: นิตยสาร
สถานที่จัดเก็บ: S023
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4967001 ว่าง

จองหนังสือ
23
ปีที่พิมพ์: 2561
หมวดหมู่: นิตยสาร
สถานที่จัดเก็บ: S023
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4966001 ว่าง

จองหนังสือ
24
ผู้แต่ง: Kasetsart Universty
ปีที่พิมพ์: 2561
หมวดหมู่: นิตยสาร
สถานที่จัดเก็บ: S023
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4965001 ว่าง

จองหนังสือ
25
ปีที่พิมพ์: 2562
หมวดหมู่: นิตยสาร
สถานที่จัดเก็บ: S023
จำนวน: 4 เล่ม
- หนังสือรหัส 4964001 ว่าง
- หนังสือรหัส 4964002 ว่าง
- หนังสือรหัส 4964003 ว่าง
- หนังสือรหัส 4964004 ว่าง

จองหนังสือ
26
ปีที่พิมพ์: 2560
หมวดหมู่: นิตยสาร
สถานที่จัดเก็บ: S023
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4963001 ว่าง

จองหนังสือ
27
ผู้แต่ง: Kasetsart University
ปีที่พิมพ์: 2561
หมวดหมู่: นิตยสาร
สถานที่จัดเก็บ: S023
จำนวน: 5 เล่ม
- หนังสือรหัส 4962001 ว่าง
- หนังสือรหัส 4962002 ว่าง
- หนังสือรหัส 4962003 ว่าง
- หนังสือรหัส 4962004 ว่าง
- หนังสือรหัส 4962005 ว่าง

จองหนังสือ
28
ปีที่พิมพ์: 2562
หมวดหมู่: นิตยสาร
สถานที่จัดเก็บ: S023
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4961001 ว่าง

จองหนังสือ
29
ปีที่พิมพ์: 2561
หมวดหมู่: นิตยสาร
สถานที่จัดเก็บ: S23
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4960001 ว่าง

จองหนังสือ
30
ปีที่พิมพ์: 2561
หมวดหมู่: นิตยสาร
สถานที่จัดเก็บ: S023
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4959001 ว่าง

จองหนังสือ