หนังสือ

จำนวน 2,189 เล่ม
31
ปีที่พิมพ์: 2561
หมวดหมู่: นิตยสาร
สถานที่จัดเก็บ: S023
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4958001 ว่าง

จองหนังสือ
32
ปีที่พิมพ์: 2561
หมวดหมู่: ศาสนา 
สถานที่จัดเก็บ: S023
จำนวน: 2 เล่ม
- หนังสือรหัส 4957001 ว่าง
- หนังสือรหัส 4957002 ว่าง

จองหนังสือ
33
ผู้แต่ง: รวี ลงกานี
ปีที่พิมพ์: 2561
สถานที่จัดเก็บ: S023
จำนวน: 2 เล่ม
- หนังสือรหัส 4956001 ว่าง
- หนังสือรหัส 4956002 ว่าง

จองหนังสือ
34
ปีที่พิมพ์: 2561
หมวดหมู่: นิตยสาร
สถานที่จัดเก็บ: S023
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4955001 ว่าง

จองหนังสือ
35
ปีที่พิมพ์: 2562
สถานที่จัดเก็บ: S023
จำนวน: 2 เล่ม
- หนังสือรหัส 4954001 ถูกยืม (คืน 15 เม.ย. 2563)
- หนังสือรหัส 4954002 ว่าง

จองหนังสือ
36
ปีที่พิมพ์: 2561
สถานที่จัดเก็บ: S023
จำนวน: 2 เล่ม
- หนังสือรหัส 4953001 ว่าง
- หนังสือรหัส 4953002 ว่าง

จองหนังสือ
37
ปีที่พิมพ์: 2562
สถานที่จัดเก็บ: S023
จำนวน: 2 เล่ม
- หนังสือรหัส 4952001 ว่าง
- หนังสือรหัส 4952002 ว่าง

จองหนังสือ
38
ปีที่พิมพ์: 2561
สถานที่จัดเก็บ: S023
จำนวน: 2 เล่ม
- หนังสือรหัส 4951001 ว่าง
- หนังสือรหัส 4951002 ว่าง

จองหนังสือ
39
ปีที่พิมพ์: 2561
สถานที่จัดเก็บ: S026
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4950001 ว่าง

จองหนังสือ
40
ปีที่พิมพ์: 2561
สถานที่จัดเก็บ: S026
จำนวน: 2 เล่ม
- หนังสือรหัส 4949001 ว่าง
- หนังสือรหัส 4949002 ว่าง

จองหนังสือ
41
ปีที่พิมพ์: 2561
หมวดหมู่: นิตยสาร
สถานที่จัดเก็บ: S026
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4948001 ว่าง

จองหนังสือ
42
ปีที่พิมพ์: 2560
เลขเรียกหนังสือ: วารสาร
สถานที่จัดเก็บ: S0261
จำนวน: 5 เล่ม
- หนังสือรหัส 4947001 ว่าง
- หนังสือรหัส 4947002 ว่าง
- หนังสือรหัส 4947003 ว่าง
- หนังสือรหัส 4947004 ว่าง
- หนังสือรหัส 4947005 ว่าง

จองหนังสือ
43
ปีที่พิมพ์: 2561
เลขเรียกหนังสือ: วารสาร
สถานที่จัดเก็บ: S026
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4946001 ว่าง

จองหนังสือ
44
ปีที่พิมพ์: 2560
เลขเรียกหนังสือ: วารสาร
สถานที่จัดเก็บ: S026
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4945001 ว่าง

จองหนังสือ
45
ปีที่พิมพ์: 2561
เลขเรียกหนังสือ: วารสาร
สถานที่จัดเก็บ: S026
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4944001 ว่าง

จองหนังสือ