หนังสือ

จำนวน 2,207 เล่ม
31
ปีที่พิมพ์: 2562
สถานที่จัดเก็บ: S036
จำนวน: 2 เล่ม
- หนังสือรหัส 4977001 ว่าง
- หนังสือรหัส 4977002 ว่าง

จองหนังสือ
32
ปีที่พิมพ์: 2562
สถานที่จัดเก็บ: S036
จำนวน: 2 เล่ม
- หนังสือรหัส 4976001 ว่าง
- หนังสือรหัส 4976002 ว่าง

จองหนังสือ
33
ปีที่พิมพ์: 2561
สถานที่จัดเก็บ: S011
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4975001 ว่าง

จองหนังสือ
34
ปีที่พิมพ์: 2561
สถานที่จัดเก็บ: S011
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4974001 ว่าง

จองหนังสือ
35
ปีที่พิมพ์: 2562
สถานที่จัดเก็บ: S011
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4973001 ว่าง

จองหนังสือ
36
ปีที่พิมพ์: 2561
เลขเรียกหนังสือ: -
สถานที่จัดเก็บ: S037
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4971001 ว่าง

จองหนังสือ
37
ปีที่พิมพ์: 2562
หมวดหมู่: นิตยสาร
สถานที่จัดเก็บ: S30
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4970001 ว่าง

จองหนังสือ
38
ปีที่พิมพ์: 2562
หมวดหมู่: นิตยสาร
สถานที่จัดเก็บ: S023
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4969001 ว่าง

จองหนังสือ
39
ปีที่พิมพ์: 2561
หมวดหมู่: นิตยสาร
สถานที่จัดเก็บ: S023
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4968001 ว่าง

จองหนังสือ
40
ปีที่พิมพ์: 2561
หมวดหมู่: นิตยสาร
สถานที่จัดเก็บ: S023
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4967001 ว่าง

จองหนังสือ
41
ปีที่พิมพ์: 2561
หมวดหมู่: นิตยสาร
สถานที่จัดเก็บ: S023
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4966001 ว่าง

จองหนังสือ
42
ผู้แต่ง: Kasetsart Universty
ปีที่พิมพ์: 2561
หมวดหมู่: นิตยสาร
สถานที่จัดเก็บ: S023
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4965001 ว่าง

จองหนังสือ
43
ปีที่พิมพ์: 2562
หมวดหมู่: นิตยสาร
สถานที่จัดเก็บ: S023
จำนวน: 4 เล่ม
- หนังสือรหัส 4964001 ว่าง
- หนังสือรหัส 4964002 ว่าง
- หนังสือรหัส 4964003 ว่าง
- หนังสือรหัส 4964004 ว่าง

จองหนังสือ
44
ปีที่พิมพ์: 2560
หมวดหมู่: นิตยสาร
สถานที่จัดเก็บ: S023
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4963001 ว่าง

จองหนังสือ
45
ผู้แต่ง: Kasetsart University
ปีที่พิมพ์: 2561
หมวดหมู่: นิตยสาร
สถานที่จัดเก็บ: S023
จำนวน: 5 เล่ม
- หนังสือรหัส 4962001 ว่าง
- หนังสือรหัส 4962002 ว่าง
- หนังสือรหัส 4962003 ว่าง
- หนังสือรหัส 4962004 ว่าง
- หนังสือรหัส 4962005 ว่าง

จองหนังสือ