หนังสือ

จำนวน 2,207 เล่ม
46
ปีที่พิมพ์: 2562
หมวดหมู่: นิตยสาร
สถานที่จัดเก็บ: S023
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4961001 ว่าง

จองหนังสือ
47
ปีที่พิมพ์: 2561
หมวดหมู่: นิตยสาร
สถานที่จัดเก็บ: S23
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4960001 ว่าง

จองหนังสือ
48
ปีที่พิมพ์: 2561
หมวดหมู่: นิตยสาร
สถานที่จัดเก็บ: S023
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4959001 ว่าง

จองหนังสือ
49
ปีที่พิมพ์: 2561
หมวดหมู่: นิตยสาร
สถานที่จัดเก็บ: S023
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4958001 ว่าง

จองหนังสือ
50
ปีที่พิมพ์: 2561
หมวดหมู่: ศาสนา 
สถานที่จัดเก็บ: S023
จำนวน: 2 เล่ม
- หนังสือรหัส 4957001 ว่าง
- หนังสือรหัส 4957002 ว่าง

จองหนังสือ
51
ผู้แต่ง: รวี ลงกานี
ปีที่พิมพ์: 2561
สถานที่จัดเก็บ: S023
จำนวน: 2 เล่ม
- หนังสือรหัส 4956001 ว่าง
- หนังสือรหัส 4956002 ว่าง

จองหนังสือ
52
ปีที่พิมพ์: 2561
หมวดหมู่: นิตยสาร
สถานที่จัดเก็บ: S023
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4955001 ว่าง

จองหนังสือ
53
ปีที่พิมพ์: 2562
สถานที่จัดเก็บ: S023
จำนวน: 2 เล่ม
- หนังสือรหัส 4954001 ถูกยืม (คืน 15 เม.ย. 2563)
- หนังสือรหัส 4954002 ว่าง

จองหนังสือ
54
ปีที่พิมพ์: 2561
สถานที่จัดเก็บ: S023
จำนวน: 2 เล่ม
- หนังสือรหัส 4953001 ว่าง
- หนังสือรหัส 4953002 ว่าง

จองหนังสือ
55
ปีที่พิมพ์: 2562
สถานที่จัดเก็บ: S023
จำนวน: 2 เล่ม
- หนังสือรหัส 4952001 ว่าง
- หนังสือรหัส 4952002 ว่าง

จองหนังสือ
56
ปีที่พิมพ์: 2561
สถานที่จัดเก็บ: S023
จำนวน: 2 เล่ม
- หนังสือรหัส 4951001 ว่าง
- หนังสือรหัส 4951002 ว่าง

จองหนังสือ
57
ปีที่พิมพ์: 2561
สถานที่จัดเก็บ: S026
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4950001 ว่าง

จองหนังสือ
58
ปีที่พิมพ์: 2561
สถานที่จัดเก็บ: S026
จำนวน: 2 เล่ม
- หนังสือรหัส 4949001 ว่าง
- หนังสือรหัส 4949002 ว่าง

จองหนังสือ
59
ปีที่พิมพ์: 2561
หมวดหมู่: นิตยสาร
สถานที่จัดเก็บ: S026
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4948001 ว่าง

จองหนังสือ
60
ปีที่พิมพ์: 2560
เลขเรียกหนังสือ: วารสาร
สถานที่จัดเก็บ: S0261
จำนวน: 5 เล่ม
- หนังสือรหัส 4947001 ว่าง
- หนังสือรหัส 4947002 ว่าง
- หนังสือรหัส 4947003 ว่าง
- หนังสือรหัส 4947004 ว่าง
- หนังสือรหัส 4947005 ว่าง

จองหนังสือ