หนังสือ

จำนวน 2,189 เล่ม
61
ปีที่พิมพ์: 2551
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S090
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4928001 ว่าง

จองหนังสือ
62
ปีที่พิมพ์: 2557
สถานที่จัดเก็บ: S026
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4927001 ว่าง

ยืมได้ที่ห้องสมุดเท่านั้น
63
ผู้แต่ง: รีไวว่า
ปีที่พิมพ์: 2556
หมวดหมู่: Programming
สถานที่จัดเก็บ: S097
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4926001 ว่าง

จองหนังสือ
64
ปีที่พิมพ์: 2556
สถานที่จัดเก็บ: S020
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4925001 ว่าง

จองหนังสือ
65
ผู้แต่ง: ธัชชัย จำลอง
ปีที่พิมพ์: 2557
สถานที่จัดเก็บ: S020
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4924001 ว่าง

จองหนังสือ
66
ผู้แต่ง: นันธณา จำลอง
ปีที่พิมพ์: 2557
สถานที่จัดเก็บ: S047
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4923001 ว่าง

จองหนังสือ
67
ปีที่พิมพ์: 2557
หมวดหมู่: Programming
สถานที่จัดเก็บ: S027
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4922001 ว่าง

จองหนังสือ
68
ปีที่พิมพ์: 2555
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S090
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4920001 ว่าง

จองหนังสือ
69
ปีที่พิมพ์: 2557
สถานที่จัดเก็บ: S018
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4917001 ว่าง

จองหนังสือ
70
ปีที่พิมพ์: 2555
สถานที่จัดเก็บ: S063
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4916001 ว่าง

จองหนังสือ
71
ปีที่พิมพ์: 2551
สถานที่จัดเก็บ: S091
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4912001 ว่าง

จองหนังสือ
72
ผู้แต่ง: เมษ พิชญพล
ปีที่พิมพ์: 2557
หมวดหมู่: จิตวิทยา
สถานที่จัดเก็บ: S090
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4911001 ว่าง

จองหนังสือ
73
ปีที่พิมพ์: 2554
หมวดหมู่: จิตวิทยา
สถานที่จัดเก็บ: S024
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4910001 ว่าง

จองหนังสือ
74
ปีที่พิมพ์: 2558
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S091
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4909001 ว่าง

จองหนังสือ
75
ผู้แต่ง: Roger
ปีที่พิมพ์: 2554
หมวดหมู่: Telecom
สถานที่จัดเก็บ: S022
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4908001 ว่าง

จองหนังสือ