หนังสือ

จำนวน 2,189 เล่ม
76
ปีที่พิมพ์: 2557
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S090
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4907001 ว่าง

จองหนังสือ
77
ผู้แต่ง: เมษ พิชญพล
ปีที่พิมพ์: 2558
หมวดหมู่: จิตวิทยา
สถานที่จัดเก็บ: S091
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4903001 ว่าง

จองหนังสือ
78
ปีที่พิมพ์: 2557
หมวดหมู่: จิตวิทยา
สถานที่จัดเก็บ: S090
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4902001 ว่าง

จองหนังสือ
79
ผู้แต่ง: Mr.Owner
ปีที่พิมพ์: 2557
สถานที่จัดเก็บ: S091
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4901001 ว่าง

จองหนังสือ
80
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S019
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4900001 ถูกยืม (คืน 30 ส.ค. 2562)

จองหนังสือ
81
ผู้แต่ง: ไมค์ เกล
ปีที่พิมพ์: 2549
หมวดหมู่: นวนิยาย
สถานที่จัดเก็บ: S052
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4897001 ว่าง

จองหนังสือ
82
ผู้แต่ง: วรรณา เลิศ
ปีที่พิมพ์: 2553
หมวดหมู่: นวนิยาย
สถานที่จัดเก็บ: S032
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4896001 ว่าง

จองหนังสือ
83
ปีที่พิมพ์: 2552
หมวดหมู่: ปรัชญา 
สถานที่จัดเก็บ: S022
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4894001 ว่าง

จองหนังสือ
84
ปีที่พิมพ์: 2552
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S090
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4893001 ว่าง

จองหนังสือ
85
ผู้แต่ง: ไชย ณ พล
ปีที่พิมพ์: 2553
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S090
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4892001 ว่าง

จองหนังสือ
86
ผู้แต่ง: B.P.Boy
ปีที่พิมพ์: 2553
หมวดหมู่: นวนิยาย
สถานที่จัดเก็บ: S126
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4891001 ว่าง

จองหนังสือ
87
ผู้แต่ง: พลอยนภัส
ปีที่พิมพ์: 2553
สถานที่จัดเก็บ: S052
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4889001 ว่าง

จองหนังสือ
88
ปีที่พิมพ์: 2551
หมวดหมู่: นวนิยาย
สถานที่จัดเก็บ: S028
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4883001 ว่าง

จองหนังสือ
89
ผู้แต่ง: May Lwin, Jim Aitchison
ปีที่พิมพ์: 2547
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S019
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4881001 ว่าง

จองหนังสือ
90
ปีที่พิมพ์: 2538
หมวดหมู่: ภาษาอังกฤษ 
สถานที่จัดเก็บ: S029
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4880001 ว่าง

จองหนังสือ