หนังสือ

จำนวน 2,207 เล่ม
76
ปีที่พิมพ์: 2562
เลขเรียกหนังสือ: วารสาร
สถานที่จัดเก็บ: S000
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4931001 ว่าง

จองหนังสือ
77
ปีที่พิมพ์: 2562
เลขเรียกหนังสือ: วารสาร
สถานที่จัดเก็บ: S000
จำนวน: 2 เล่ม
- หนังสือรหัส 4930001 ว่าง
- หนังสือรหัส 4930002 ว่าง

จองหนังสือ
78
ปีที่พิมพ์: 2558
หมวดหมู่: กฎหมาย 
สถานที่จัดเก็บ: S091
จำนวน: 3 เล่ม
- หนังสือรหัส 4929001 ว่าง
- หนังสือรหัส 4929002 ว่าง
- หนังสือรหัส 4929003 ว่าง

จองหนังสือ
79
ปีที่พิมพ์: 2551
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S090
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4928001 ว่าง

จองหนังสือ
80
ปีที่พิมพ์: 2557
สถานที่จัดเก็บ: S026
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4927001 ว่าง

ยืมได้ที่ห้องสมุดเท่านั้น
81
ผู้แต่ง: รีไวว่า
ปีที่พิมพ์: 2556
หมวดหมู่: Programming
สถานที่จัดเก็บ: S097
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4926001 ว่าง

จองหนังสือ
82
ปีที่พิมพ์: 2556
สถานที่จัดเก็บ: S020
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4925001 ว่าง

จองหนังสือ
83
ผู้แต่ง: ธัชชัย จำลอง
ปีที่พิมพ์: 2557
สถานที่จัดเก็บ: S020
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4924001 ว่าง

จองหนังสือ
84
ผู้แต่ง: นันธณา จำลอง
ปีที่พิมพ์: 2557
สถานที่จัดเก็บ: S047
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4923001 ว่าง

จองหนังสือ
85
ปีที่พิมพ์: 2557
หมวดหมู่: Programming
สถานที่จัดเก็บ: S027
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4922001 ว่าง

จองหนังสือ
86
ปีที่พิมพ์: 2555
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S090
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4920001 ว่าง

จองหนังสือ
87
ปีที่พิมพ์: 2557
สถานที่จัดเก็บ: S018
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4917001 ว่าง

จองหนังสือ
88
ปีที่พิมพ์: 2555
สถานที่จัดเก็บ: S063
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4916001 ว่าง

จองหนังสือ
89
ปีที่พิมพ์: 2551
สถานที่จัดเก็บ: S091
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4912001 ว่าง

จองหนังสือ
90
ผู้แต่ง: เมษ พิชญพล
ปีที่พิมพ์: 2557
หมวดหมู่: จิตวิทยา
สถานที่จัดเก็บ: S090
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4911001 ว่าง

จองหนังสือ