หนังสือ

จำนวน 2,207 เล่ม
91
ปีที่พิมพ์: 2554
หมวดหมู่: จิตวิทยา
สถานที่จัดเก็บ: S024
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4910001 ว่าง

จองหนังสือ
92
ปีที่พิมพ์: 2558
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S091
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4909001 ว่าง

จองหนังสือ
93
ผู้แต่ง: Roger
ปีที่พิมพ์: 2554
หมวดหมู่: Telecom
สถานที่จัดเก็บ: S022
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4908001 ว่าง

จองหนังสือ
94
ปีที่พิมพ์: 2557
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S090
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4907001 ว่าง

จองหนังสือ
95
ผู้แต่ง: เมษ พิชญพล
ปีที่พิมพ์: 2558
หมวดหมู่: จิตวิทยา
สถานที่จัดเก็บ: S091
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4903001 ว่าง

จองหนังสือ
96
ปีที่พิมพ์: 2557
หมวดหมู่: จิตวิทยา
สถานที่จัดเก็บ: S090
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4902001 ว่าง

จองหนังสือ
97
ผู้แต่ง: Mr.Owner
ปีที่พิมพ์: 2557
สถานที่จัดเก็บ: S091
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4901001 ว่าง

จองหนังสือ
98
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S019
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4900001 ถูกยืม (คืน 30 ส.ค. 2562)

จองหนังสือ
99
ผู้แต่ง: ไมค์ เกล
ปีที่พิมพ์: 2549
หมวดหมู่: นวนิยาย
สถานที่จัดเก็บ: S052
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4897001 ว่าง

จองหนังสือ
100
ผู้แต่ง: วรรณา เลิศ
ปีที่พิมพ์: 2553
หมวดหมู่: นวนิยาย
สถานที่จัดเก็บ: S032
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4896001 ว่าง

จองหนังสือ
101
ปีที่พิมพ์: 2552
หมวดหมู่: ปรัชญา 
สถานที่จัดเก็บ: S022
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4894001 ว่าง

จองหนังสือ
102
ปีที่พิมพ์: 2552
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S090
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4893001 ว่าง

จองหนังสือ
103
ผู้แต่ง: ไชย ณ พล
ปีที่พิมพ์: 2553
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S090
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4892001 ว่าง

จองหนังสือ
104
ผู้แต่ง: B.P.Boy
ปีที่พิมพ์: 2553
หมวดหมู่: นวนิยาย
สถานที่จัดเก็บ: S126
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4891001 ว่าง

จองหนังสือ
105
ผู้แต่ง: พลอยนภัส
ปีที่พิมพ์: 2553
สถานที่จัดเก็บ: S052
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4889001 ว่าง

จองหนังสือ