หนังสือ

จำนวน 2,207 เล่ม
106
ปีที่พิมพ์: 2551
หมวดหมู่: นวนิยาย
สถานที่จัดเก็บ: S028
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4883001 ว่าง

จองหนังสือ
107
ผู้แต่ง: May Lwin, Jim Aitchison
ปีที่พิมพ์: 2547
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ
สถานที่จัดเก็บ: S019
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4881001 ว่าง

จองหนังสือ
108
ปีที่พิมพ์: 2538
หมวดหมู่: ภาษาอังกฤษ 
สถานที่จัดเก็บ: S029
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4880001 ว่าง

จองหนังสือ
109
ปีที่พิมพ์: 2551
หมวดหมู่: จิตวิทยา
สถานที่จัดเก็บ: S005
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4879001 ว่าง

จองหนังสือ
110
ปีที่พิมพ์: 2534
หมวดหมู่: นวนิยาย
สถานที่จัดเก็บ: S057
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4877001 ว่าง

จองหนังสือ
111
ผู้แต่ง: โดม วุฒิชัย
ปีที่พิมพ์: 2539
หมวดหมู่: นวนิยาย
สถานที่จัดเก็บ: S057
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4876001 ว่าง

จองหนังสือ
112
ผู้แต่ง: ส อง
ปีที่พิมพ์: 2550
หมวดหมู่: นวนิยาย
สถานที่จัดเก็บ: S052
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4875001 ว่าง

จองหนังสือ
113
ผู้แต่ง: นิดา
ปีที่พิมพ์: 2536
หมวดหมู่: นวนิยาย
สถานที่จัดเก็บ: S057
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4874001 ว่าง

จองหนังสือ
114
ปีที่พิมพ์: 2526
หมวดหมู่: นวนิยาย
สถานที่จัดเก็บ: S057
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4873001 ว่าง

จองหนังสือ
115
ปีที่พิมพ์: 2533
หมวดหมู่: นวนิยาย
สถานที่จัดเก็บ: S055
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4871001 ว่าง

จองหนังสือ
116
หมวดหมู่: การศึกษา 
สถานที่จัดเก็บ: S027
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4869001 ว่าง

จองหนังสือ
117
หมวดหมู่: การศึกษา 
สถานที่จัดเก็บ: S027
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4868001 ว่าง

จองหนังสือ
118
ผู้แต่ง: TIMLAHAYE . JERRYB. JENKINS
ปีที่พิมพ์: 2545
หมวดหมู่: นวนิยาย
สถานที่จัดเก็บ: S126
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4867001 ว่าง

จองหนังสือ
119
ปีที่พิมพ์: 2548
หมวดหมู่: Programming
สถานที่จัดเก็บ: S097
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4866001 ว่าง

จองหนังสือ
120
ผู้แต่ง: อุเทน พรมแดง
ปีที่พิมพ์: 2553
สถานที่จัดเก็บ: S020
จำนวน: 1 เล่ม
- หนังสือรหัส 4865001 ว่าง

จองหนังสือ